Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Επικαλύψεις κομματιών υαλοϋφάσματος

Για να μη διακόπτεται η συνέχεια του υαλοϋφάσματος, φροντίζω ώστε το κάθε κομμάτι να επικαλύπτει το διπλανό του κατά 10 εκατοστά περίπου. Για το λόγο αυτό τρίβω στις άκρες του αρχικού κομματιού μια λωρίδα 10 εκατοστών, δημιουργώντας "ράμπα", ώστε το πάχος του υφάσματος να σβήνει ομαλά. Το διπλανό κομμάτι θα έρθει να καλύψει αυτή την επικλινή λωρίδα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν στο τέλος τριφτεί ολόκληρο το σκάφος, η συνέχεια του υαλοϋφάσματος δεν θα διακοπεί.
Η άκρη ενός κομματιού πριν και μετά το τρίψιμο φαίνεται στις δύο φωτογραφίες, ενώ η ανάγκη για δημιουργία ράμπας επεξηγείται σχηματικά λίγο πιο κάτω